Å

s

a

 

S

ö

d

e

r

g

r

e

n

A

r

t

-

S

a

y

s

-

I

t

home | about me | portfolio | exhibitions | contact me | for sale 

 
ÅSA SÖDERGREN
Född 1964 i Stockholm. Bor och arbetar i Örebro
Born 1964 in Stockholm, Sweden. Lives and works in Örebro, Sweden  [map ]  
 
UTBILDNING - EDUCATION
2001-2003 Kuben Art & Form College, Örebro
1991-1994 Örebro Högskola/University. Fil kand/BA Kulturvetarlinjen med informationsinriktning
1987-1989 Örebro Konstskola/Artschool
   
STIPENDIER - SCHOLARSHIPS
2002 Mikaels Kommundel, Örebro. Kulturstipendium
   
SEPARATUTSTÄLLNINGAR - SOLO EXHIBITIONS
2021 Konstrummet, Lindesbergs bibliotek, Lindesberg
2020 Galleri Nord, Örebro (med skulptörerna Jessica & Niklas Fännick)
2020 Galleri Abante, Stockholm
2017 Galleri Nord, Örebro (med skulptör Yvonne Nimar)
2012 Galleri Stockslycke, Alingsås
2012 Galleri Nord, Örebro [recension ]
2011 Galleri Abante, Stockholm
2009 Galleri Skrekarhyttan, Nora (med keramiker Anna Dahlgren)
2009 Galleri Abante, Stockholm
2008 Lindesbergs bibliotek
2008 Galleri Sjöhästen, Nyköping (med keramiker Eivor Åberg)
2007 Galleri Nord, Örebro [recension ]
2005 Konsthallen, Nora bibliotek
2005 Konsthörnan, Hallsbergs bibliotek [recension ]
2004 Galleriet, Frövifors Pappersbruksmuseum
2003 Galleriet, Frövifors Pappersbruksmuseum [recension ]
   
SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL - SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2021 Temautställning 'Fåglar' - RiverCity Gallery, Göteborg
2021 'Sju kvinnor tar plats' - RiverCity Gallery, Göteborg
2018 Länets Konst 2018, Örebro. (Jurerad konstsalong)
2018 Kung Kristina! Nora konsthall och Galleri Konstrummet Lindesbergs bibliotek.
Tillsammans med Susanne Larsson och Eva Zettervall
 
2017 Julkalendern 2017, Örebro Rådhus
2016 Julkalendern 2016, Örebro Rådhus
2014 Länets Konst 2014, Örebro. (Jurerad konstsalong) 
2014 Fyra uttryck - Galleri Nord, Örebro
2013 Kulturnatten i Örebro. Kulturpalatset, Örebro
2012 Konst som klapp. Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro
2011 Salon des Refusés, Galärvarvet, Djurgården, Stockholm
2010 Örebro Konstskola 30 år - Jubileumsutställning. Länsmuseet, Örebro
2010 Stilla, långsam, rörlig. Bryggeriet, Nora
2008 Julkalendern 2008, Örebro Rådhus
2008 Julsalongen, Örebro konsthall (Jurerad konstsalong)
2008 Länets Konst 2008, Örebro (Jurerad konstsalong)
2008 Tre nya konstnärer, Galleri Abante, Stockholm
2007 Länets Konst 2007, Örebro (Jurerad konstsalong)
2006 Norra Salongen, Konsthallen, Nora bibliotek. (Jurerad konstsalong)
2005 Vårsamling, Galleri Nord, Örebro
 
PEDAGOGISKA UPPDRAG - EDUCATIONAL ASSIGNMENTS
Konstpaket inom äldreomsorgen 2020/2021. Tre olika konstpaket presenteras på äldreboende i
kommunerna Hällefors, Lindesberg och Örebro med syftet att använda konsten som känsloförmedlare
och tankeutmanare för vårdtagare. Uppdragsgivare är Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro.
 
REPRESENTERAD - REPRESENTED
Hallsberg kommun, Lindesberg kommun, Nora kommun, Örebro kommun,
Örebro läns landsting, Örebro läns museum
 
OFFENTLIG UTSMYCKNING - PUBLIC ART
Fastighetsbolaget Botrygg, Karlsdalsallén 55, Örebro
 

  

 
 
RECENSIONER - REVIEWS KURIOSA - CURIOSITY print Skriv ut sidan - Print page  


home | about me | portfolio | exhibitions | contact me | for sale